Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1978-03-29
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, broj 14/1979
Datum prestanka važenja: 1999-09-09
Vidi:* Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/44368/na...
Sadržaj:Mađarska [kao potpisnik]
carinska suradnja
carinski propisi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655