Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (pristup sporazumu)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Ženeva, 1948-03-06
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. srpnja 1992. temeljem pristupa ( akcesije )
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11/1960
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
* Izmjene i dopune Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Međunarodna pomorska organizacija
pomorski prijevoz
brodarska politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655