Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

211 Prijedlog protokola o nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/271] Dvjesto sedamdeset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-02] prilozi za raspravu).
212 Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
213 Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
214 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
215 Program rada i područja djelovanja Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Nova Gradiška u 2022. godini [e-dokument] / Grad Nova Gradiška. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, 2022.
216 Program rada i područja djelovanja Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Nova Gradiška u drugoj polovici 2019. [e-dokument] / Grad Nova Gradiška. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, 2019.
217 Program rada u području sprječavanja korupcije u Luci Rijeka d.d. [e-dokument] / Luka Rijeka. - Rijeka : Luka Rijeka, 2013.
218 Program za obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.2009.) [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
219 Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima - (Zakon o potvrđivanju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, NN-MU 004/2019).
220 Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojima se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta - (Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudi, posebice žena i djece te Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojima se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, NN-MU 014/2002).
221 Protokol protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta - (Zakon o potvrđivanju Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, NN-MU 011/2004).
222 Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudi, posebice žena i djece, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta - (Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudi, posebice žena i djece te Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojima se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, NN-MU 014/2002).
223 Provedbeni program izvršenja nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u ... godini / [Komisija za suzbijanje zlouporabe droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
224 Provedbeni program Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2007- .
225 Provedbeni program Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2017.
226 Public Procurement Against Corruption : IPA 2008 twinning light project "Strengthening capacities to remedy irregularities in public procurement procedures" [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, [2011.].
227 Public Procurement Against Corruption : IPA 2008 twinning light project "Strengthening capacities to remedy irregularities in public procurement procedures" : letak [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, [2011.].
228 Putokaz : bilten Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 2004- .
229 Reforma operativno-preventivnog rada policije u odori : strategija djelovanja Policija u zajednici : pilot-projekt [tisak + e-dokument] / Vladimir Faber, Irena Cajner Mraović ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-161-151-3.
230 Report on the work of the National Council for Monitoring Anti-Corruption Strategy Implementation in the period from 1 June 2009 to 30 June 2010 [e-dokument] / Croatian Parliament, National Council for Monitoring Anti-Corruption Strategy Implementation. - Zagreb : Croatian Parliament, National Council for Monitoring Anti-Corruption Strategy Implementation, [2011.].
231 Report on the work of the National Council for Monitoring Anti-Corruption Strategy Implementation in the period from 21 May 2008 to 30 May 2009 [e-dokument] / Croatian Parliament, National Council for Monitoring Anti-Corruption Strategy Implementation. - Zagreb : Croatian Parliament, National Council for Monitoring Anti-Corruption Strategy Implementation, 2009.
232 Report on the Work of the Ombudsman for Children for ... : summary [e-dokument] / Ombudsman for Children. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2006- .
233 Sažetak godišnjeg izvješća o radu Ureda 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca, Financijsko-obavještajna jedinica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Ured za sprječavanje pranja novca, 2017.
234 Sažetak godišnjeg izvješća o radu Ureda za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca, Financijsko-obavještajna jedinica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca, 2012- .
235 Sažetak izvješća o radu Pravobranitelja za djecu za ... godinu [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2004- .
236 Sedmo izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
237 Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta : od teorije do prakse utemeljene na dokazima [tisak] / Krunoslav Borovec, Iva Balgač, Ruža Karlović. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2011. ISBN 978-953-161-257-9.
238 Smjernice za postupanje u slučajevima istraživanja kriminaliteta droga [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2011. ISBN 978-953-161-249-4.
239 Smjernice za priređivače igara na sreću za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
240 Smjernice za unapređenje komunikacije o mogućim djelima korupcije u Poreznoj upravi ; Smjernice za unapređenje komunikacije i prijavljivanja mogućih korupcijskih djela tijelima progona ; Smjernice za unapređenje postupanja Porezne uprave Republike Hrvatske u odnosima s javnošću u smislu prijavljivanja mogućih slučajeva korupcije [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655