Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018-.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u .... 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u .... 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u .... 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u .... 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u .... 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Zdravstvo
Sadr綼j:dr綼vna statistika
mortalitet
bolest

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655