Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Prošireni novorođenački probir nasljednih metaboličkih bolesti tehnikom tandemske spektrometrije masa (engl. Tandem mass spectrometry in expanded newborn screening for inherited metabolic disorders: HTA): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 04/2012. [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2012.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Materijalni opis:PDF 236,74 KB [45 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Vrsta dokumenta: Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA).
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1461/95325/w...
Sadržaj:zdravstvena usluga
bolest

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655