Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o stanju na planu borbe protiv ovisnosti u gradu Puli, u 2006. godini [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo. - Pula : Grad Pula, 2006.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Pula - Pola
Materijalni opis:PDF 127,49 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:javna sigurnost
društveni problem
ovisnost o drogama
alkoholizam
socijalna skrb
sustav zdravstvene skrbi
Pula - Pola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655