Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Program društveno poticajne stanogradnje - POS : prostorno programske studije stambenih naselja na lokaciji vojarna Špansko-Oranice u Zagrebu i lokaciji Sopnica-Jelkovec u Sesvetama : katalog natječajnih radova 2003. [tisak] / urednici Nela Gubić, Ramona Račić Šarić. - Zagreb : Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Uprava za stanovanje, graditeljstvo i stanogradnju, 2003.
212 Program javnih potreba u kulturi za 2005. : razrada [e-dokument] / Gradski ured za kulturu. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, 2004.
213 Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
214 Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2023.
215 Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
216 Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2016. do 2019. godine : [izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka] [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016.
217 Program promicanja zdravlja u gradu Zagrebu "Znam, mogu, hoću" [e-dokument] / Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Gradski ured za obrazovanje i šport . - Zagreb : Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb : Gradski ured za obrazovanje i šport, 2004.
218 Proizvodi s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, nositelji znakova Hrvatske kvalitete i Izvorno hrvatsko i robne marke Zagrebačke županije = Products from the City of Zagreb and Zagreb County with mark Croatian Quality and Croatian Creation and products of Zagreb County [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, [2011.].
219 Projekti Grada Zagreba sufinancirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU [e-dokument] = Projects of the City of Zagreb co-financed from the European Structural Funds and Cohesion Fund / Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije ; [u suradnji s tvrtkom Plavi partner d.o.o.]. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015.
220 Promjene općeg kretanja i osnovnih struktura stanovništva Grada Zagreba 2001. - 2011. [e-dokument] / Nada Rajić... [et al.]. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016. ISBN 978-953-7479-64-0.
221 Proračun Grada Zagreba [2009.] [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za pripremu proračuna, Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
222 Proračun Grada Zagreba [2010.] [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za pripremu proračuna, Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
223 Proračun Grada Zagreba [2011.] [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za pripremu proračuna, Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2011.].
224 Prostorna studija Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu [tisak] / urednica Hildegard Auf-Franić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu : Studentski centar, 2007. ISBN 13 978-953-6002-32-0.
225 Prosudba rizika od industrijskih postrojenja u Zagrebu : Case study Zagreb [videosnimka] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995.
226 Raznolikost močvarnih staništa u Hrvatskoj [tisak] / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Uprava za zaštitu prirode, [2001].
227 Razvoj Zagreba : prilozi za strategiju hrvatske i europske metropole [tisak] / urednik Vjekoslav Tomašić. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : HGK, Komora Zagreb, 1999. ISBN 953 6207 12-5.
228 Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
229 Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, 2012- .
230 Reljefna karta za Područni ured Pešćenica i zona Centra Vinko Bek [kartografska građa ] / Grad Zagreb, Fond Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Fond Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo, 1997.
231 Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu (prosinac 2011. godine) [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012.
232 Robna razmjena Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Zagrebačke županije s inozemstvom za razdoblje siječanj - prosinac 2004. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, [2005.].
233 Sažetak završnog izvješća o ozbiljnoj nezgodi zrakoplova 9A-BTA TURBOLET L 410 koja se dogodila dana 11. lipnja 2004. na Zračnoj luci Zagreb [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, 2012.
234 Services and activities [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber, [2009?].
235 Smjernice za projektiranje zamjenskih obiteljskih kuća oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije [e-dokument] / Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, 2022.
236 Srednje škole : Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Zavod za zapošljavanje, 1994.
237 Stanje u gospodarstvu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije 2012. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2013.
238 Stanje u gospodarstvu na području Komore Zagreb (Grad Zagreb i Zagrebačka županija) u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2014.
239 Stanovi i kućanstva Grada Zagreba : popis 2001. [e-dokument] / Gradski zavod za prostorno uređenje, Odjel za statistiku. - Zagreb : Gradski zavod za prostorno uređenje, Odjel za statistiku, 2005. ISBN 953-6558-11-4.
240 Stanovništvo grada Zagreba prema dobnoj i spolnoj strukturi : popis 2001. [e-dokument] / Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Odjel za statistiku. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Odjel za statistiku, 2005. ISBN 953-6558-10-6.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655