Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Jadransko more : Jugoslavija - Italija : Pescara - Split [kartografska građa ] / Državni hidrografski institut. - 1 : 300 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1980.
Tip dokumentacije:karta
Stvaratelj dokumenta:Državni hidrografski institut
Materijalni opis:1 pomorska karta : u bojama ; 105 x 64 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izvori: pomorske karte izdanja HI JRM broj: od 100-21 do 100-27 i talijanske karte broj 921 i 922 s dopunama do 1980. godine.
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
Sadržaj:Jadransko more
Italija
Jugoslavija
Split

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655