Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o ispitivanju buke cestovnog prometa tijekom .... godine [e-dokument] / Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke, Odsjek za mjerenje buke, mikroklime i zaštite na radu. - Split : Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2010.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2010) ; (2011)
Obuhvaća:* Izvještaj o ispitivanju buke cestovnog prometa tijekom .... godine. 2010 [e-dokument].
* Izvještaj o ispitivanju buke cestovnog prometa tijekom .... godine. 2011 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:buka
cestovni promet
onečišćenje bukom
javno zdravstvo
Split

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655