Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, NN-MU 001/2021).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2020-06-30
Datum ratifikacije: 2021-02-05
Datum stupanja na snagu: 2021-04-24
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2021_03_1_1.html
Sadržaj:Portugal [kao potpisnik]
zaštita podataka
povjerljivost

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655