Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima, NN-MU 008/2019).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Lisabon, 2019-07-10
Datum ratifikacije: 2019-10-18
Datum stupanja na snagu: 2021-04-22
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2019_10_8_59.html
Sadržaj:Portugal [kao potpisnik]
vojna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655