Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma, NN-MU 008/2015).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Lisabon, 2014-11-21
Datum ratifikacije: 2015-10-22
Datumom stupanja na snagu ovog Sporazuma, prestaje Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Portugala o suradnji u području turizma, potpisan u Lisabonu, 9. svibnja 1975., koji se primjenjuje na temelju sukcesije između dviju zemalja
Datum stupanja na snagu: 2016-02-28
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma.
Područje djelatnosti:Turizam i turističke djelatnosti
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/149183...
Sadržaj:Portugal [kao potpisnik]
turistička politika
razmjena turista

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655