Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o suradnji u području turizma, između Vlade SFRJ i Republike Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Lisabon, 1975-05-09
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 13/77
Stupanjem na snagu Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma (NN-MU 8/2015) prestaje važiti ovaj Sporazum
Datum prestanka važenja: 2016-02-28
Vidi:* Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma.
* Objava o prestanku Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Portugala o suradnji u području turizma.
Područje djelatnosti:Turizam i turističke djelatnosti
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Portugal [kao potpisnik]
turistička politika
razmjena turista

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655