Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti, NN-MU 013/1998).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Lisabon, 1998-04-14
Datum ratifikacije: 1998-10-01
Datum stupanja na snagu: 1998-10-22
Vidi:* Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Portugal [kao potpisnik]
suradnja u obrazovanju
kulturna suradnja
znanstvena suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655