Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1930-05-28
Republika Hrvatska stranka je Ugovora od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Ugovora objavljen u: Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije, broj 85-xxxvii/1932
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Promet i prometna infrastruktura
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Nizozemska [kao potpisnik]
trgovinska suradnja
najpovlaštenija država
pomorski prijevoz

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655