Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o kulturnoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1966-08-11
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službenom listu SFRJ, Dodatak-Međunarodni ugovori, broj 12/1967
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Nizozemska [kao potpisnik]
kulturna suradnja
kulturna baština
kulturna promidžba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655