Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Poslovnik o radu Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
32 Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
33 Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
34 Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
35 Pravila o naknadi troškova i nagradi članovima izbornih tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
36 Pravila vođenja postupka pred sudom časti [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
37 Pravilnik o naknadi troškova i nagradi članovima tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
38 Program i plan rada 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
39 Program i plan rada ; Financijski plan : 2011/2012 [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011.
40 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore 2012. i 2013. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
41 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore 2017. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
42 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore 2018. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2017.
43 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
44 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
45 Program posebnog ispita za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
46 Program rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, [2010.].
47 Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
48 Rebalans Financijskog plana 2012. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
49 Smjernica 3: Minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
50 Smjernica 4: Smjernica u vezi sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
51 Statut Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655