Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu, NN-MU 008/2017).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2016-10-26
Datum ratifikacije: 2017-07-13
Datum stupanja na snagu: 2016-11-10
Vidi:* Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu.
* Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu (decentralizirano upravljanje).
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/173439...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
institucionalna reforma
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655