Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. - 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. - 2013.), NN-MU 010/2007).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2007-06-13
Datum ratifikacije: 2007-10-05
Ovaj se Memorandum o razumijevanju primjenjuje tijekom trajanja Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice, s početkom od 1. siječnja 2007
Datum stupanja na snagu: 2007-11-27
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. - 2013.).
* Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice.
* Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. - 2013.).
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje
Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
znanstvena suradnja
tehnička suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655