Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.), NN-MU 007/2007).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2007-05-04
Datum ratifikacije: 2007-06-15
Datum stupanja na snagu: 2007-06-28
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.).
* Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.).
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
kulturna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655