Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Etički kodeks nastavnika, suradnika, znanstvenika i istraživača Sveučilišta u Zadru [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2003.
212 Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju [e-dokument] / Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2006.
213 Etički kodeks Sveučilišta u Slavonskom Brodu [e-dokument] / Sveučilište u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020.
214 Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2007.
215 Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2009.
216 Etički kodeks znanstvene djelatnosti Sveučilišta Sjever [e-dokument] / Sveučilište Sjever. - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2014.
217 EUREKA projekti : priručnik : EUREKA PROJEKTNA FORMA - EPF (guide to EUREKA project form) i EUREKA POSLOVNI PLAN - EPP (guide to EUREKA bussines plan) : Verzija: 3.9. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2011.
218 EUREKA projekti : priručnik : EUREKA PROJEKTNA FORMA - EPF (guide to EUREKA project form) i EUREKA POSLOVNI PLAN - EPP (guide to EUREKA bussines plan) : Verzija: 4.0. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2011.
219 EUREKA projekti : priručnik : EUREKA PROJEKTNA FORMA - EPF (guide to EUREKA project form) i EUREKA POSLOVNI PLAN - EPP (guide to EUREKA bussines plan) : Verzija: 4.1. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2012.
220 Europska povelja za istraživače ; Kodeks o novačenju istraživača [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2011.
221 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa" [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2013.
222 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa za istraživače" - Akcijski plan [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2013.
223 Europska Povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača : "Strategija ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa" : interna analiza [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, [2011.].
224 Europska Povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača : prema otvorenom, poželjnom i atraktivnom radnom okruženju za istraživače [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, [2011.].
225 Europsko sveučilište budućnosti : Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. - 2025. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2021.
226 Eurostars projekti : priručnik : verzija: 1.5. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2012.
227 Eurostars projekti : priručnik : verzija: 1.6. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2012.
228 Filozofski fakultet u Zadru i Visoka učiteljska škola u Zadru 1997.-2002. i početak rada Sveučilišta u Zadru 2002.-2003. [tisak] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. ISBN 953-99229-8-4.
229 Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2022-.
230 Financijski izvještaj za ... godinu [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2021- .
231 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija : za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016-.
232 Financijski izvještaji za posebne namjene Hrvatska zaklada za znanost za Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" za godinu koja je završila ... [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016- .
233 Financijski plan - Plan prihoda za 2016. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
234 Financijski plan - Plan prihoda za 2017. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016.
235 Financijski plan - Plan prihoda za 2018. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017.
236 Financijski plan - Plan prihoda za 2019. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
237 Financijski plan - Plan prihoda za 2020. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019.
238 Financijski plan - Plan prihoda za 2021. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2020.
239 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, [2013.].
240 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, [2014.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655