Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Elaborat o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta - psihološka priprema sportaša [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2015.
92 Elaborat o posebnim dopusnicama za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Opatija : Hrvatska psihološka komora, 2010.
93 Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2014.
94 Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj [e-dokument] / Služba za epidemiologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
95 Epidemiologija HIV infekcije u Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019.
96 Epidemiologija HIV infekcije u Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
97 Epidemiološki vjesnik (English language issue) [tisak] = Epidemiological news / Croatian Institute of Public Health. - Zagreb : Croatian Institute of Public Health, 1995- . ISSN 1330-6057.
98 Epidemiološki vjesnik [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1995- . ISSN 0351-7306.
99 Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u Republici Hrvatskoj : (Oral Health Survey - OHS) [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2015.
100 Etički kodeks Agencije za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2017.
101 Etički kodeks Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb" [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb". - Zagreb : Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb", 2021.
102 Etički kodeks Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. - Osijek : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, 2022.
103 Etički kodeks Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split. - Split : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, 2021.
104 Etički kodeks Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora [e-dokument] / Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora. - Zagreb : Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, 2021.
105 Etički kodeks Hrvatske komore psihoterapeuta [e-dokument] / Hrvatska komora psihoterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora psihoterapeuta, 2021.
106 Etički kodeks Hrvatske komore psihoterapeuta [e-dokument] / Hrvatska komora psihoterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora psihoterapeuta, 2019.
107 Etički kodeks Imunološkog zavoda d.d. [e-dokument] / Imunološki zavod d.d.. - Zagreb : Imunološki zavod d.d., 2011.
108 Etički kodeks Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2011.
109 Etički kodeks primalja [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2010.
110 Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013.
111 Etički kodeks socijalnih pedagoga [e-dokument] / Hrvatska komora socijalnih pedagoga. - Zagreb : Hrvatska komora socijalnih pedagoga, 2021.
112 Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2015./2016. (CroCOSI) [e-dokument] / Sanja Musić Milanović, Maja Lang Morović, Martina Markelić. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018.
113 Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2018./2019. (CroCOSI) [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za promicanje zdravlja, Referentni centar Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, [2020].
114 Europska zdravstvena anketa : Grad Zagreb : pilot istraživanje [tisak] / [autori] Vlasta Dečković-Vukres, Marijan Erceg, Ana Ivičević Uhernik, Sandra Mihel. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje, 2010. ISBN 978-953-7031-37-4.
115 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. - 2015. European Health Interview Survey (EHIS) : životne navike [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
116 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. - 2015. European Health Interview Survey (EHIS), Korištenje zdravstvene zaštite [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
117 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. - 2015. European Health Interview Survey (EHIS), Osnovni pokazatelji [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
118 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. : European Health Interview Survey (EHIS) : iskustvo pacijenata [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 978-953-8362-13-2.
119 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. : European Health Interview Survey (EHIS) : korištenje zdravstvene zaštite [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 978-953-8362-14-9.
120 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. : European Health Interview Survey (EHIS) : osnovni pokazatelji [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021. ISBN 978-953-8362-09-5.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655