Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 G.J. Lisac - Staparuša, odjel 13a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Anita Jakovović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2017. - (Idejni projekt razminiranja).
212 G.J. Lisac - Staparuša, odjel 14a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Anita Jakovović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2017. - (Idejni projekt razminiranja).
213 G.J. Lisac - Staparuša, odjel 18a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Igor Rebac. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
214 G.J. Lisac - Staparuša, odjel 18a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 20012. - (Idejni projekt razminiranja).
215 G.J. Lisac - Staparuša, odjeli 1a do 13a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2016. - (Idejni projekt razminiranja).
216 G.J. Makovnik, odjel 14 A : Karlovačka županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Osijek : Hrvatski centar za razminiranje, 2018. - (Idejni projekt razminiranja).
217 G.J. Medačka staza, odjel 3a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Dopunski projekt razminiranja).
218 G.J. Medveđak - Kusac : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Karlovac : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
219 G.J. Pakračka gora - Zapadni Papuk i G.J. Miletina rijeka : Požeško-slavonska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
220 G.J. Plješevica - Velika Drenovača, dijelovi odjela 75a i 76a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
221 G.J. Posavske šume - Dubica : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak . - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
222 G.J. Posavske šume odjeli i dijelovi odjela 75-77 i 103-105 : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt razminiranja).
223 G.J. Posavske šume, odjeli 110a i 110c te šuma uz rijeku Savu : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
224 G.J. Sveto brdo - Crveni potoci, dijelovi odjela 6a i 9a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt razminiranja).
225 G.J. Sveto brdo - Crveni potoci, odjeli 10a, 10b i dijelovi odjela 15a i 15c : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
226 G.J. Velika Plješivica - Drenovača, dijelovi odjela 74a i 70a : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt razminiranja).
227 G.J. Visočica - Razbojna draga, odjeli 94a, 94b, 95a, 75a, 72a i G.J. Medačka staza, odjeli 1a, 4a, 3a, 3c : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
228 G.J. Ćeralijsko - prigorske šume : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
229 G.J. Ćeralijsko - prigorske šume : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt razminiranja).
230 G.J. Ćeralijsko - prigorske šume II. dio : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
231 General and technical survey of MSA and/or buildings MSA marking : humanitarian mine clearance [e-dokument] / Croatian Mine Action Center. - Sisak : Croatian Mine Action Center, 2006. - (Standard operating procedure(s)).
232 General survey : humanitarian demining [e-dokument] / Croatian Mine Action Center. - Sisak : Croatian Mine Action Center, 2003. - (Standard operating procedure(s)).
233 Glossaire militaire franco-croate et croato-français [tisak] = Francusko-hrvatski i hrvatsko-francuski vojni rječnik / Stela Ponjan. - Zagreb : Ministarstvo obrane : Glavni stožer OS RH, 2006.
234 Glossary : crime doesn't pay (but criminals do) [tisak] / Tajana Bašić. - drugo revidirano i prošireno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2016. ISBN 978-953-161-301-9.
235 Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju 2007. : Bečki dokument 1999. : OESS forum za suradnju u području sigurnosti, država sudionica Republika Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, [2007].
236 Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju 2008. : Bečki dokument 1999. : OESS forum za suradnju u području sigurnosti, država sudionica Republika Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, [2008].
237 Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju 2009. : Bečki dokument 1999. : OESS forum za suradnju u području sigurnosti, država sudionica Republika Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, [2009].
238 Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju 2012. : bečki dokument 2011 : državna sudionica Republika Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo obrane, OESS Forum za suradnju u području sigurnosti. - Zagreb : Ministarstvo obrane, [2012].
239 Godišnjak ratne škole "Ban Josip Jelačić" 2004./2005. [tisak] / glavni i odgovorni urednik Jozo Milićević. - Zagreb : Ministarstvo obrane : Glavni stožer OS RH, 2006.
240 Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava za pomoć i ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u ... godini [e-dokument] / Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. - Zagreb : Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 2021-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655