Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Consolidated and unconsolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 together with independent auditors' report [e-dokument] / INA-Industrija nafte, d.d. i INA grupa. - Zagreb : INA d.d., 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:INA-Industrija nafte (Zagreb)
Materijalni opis:PDF 1,33 MB [157 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2012. godine sa izvještajem neovisnog revizora [e-dokument] / INA-Industrija nafte i INA grupa. - Zagreb : INA d.d., 2013.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Energetika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/260/100750/w...
Sadržaj:INA-Industrija nafte (Zagreb)
društvo (trgovačko)
javna imovina
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655