Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Credit de l'exportation des biens capitaux via les credits banque/acheteur a l'etranger [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, [2004].
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Materijalni opis:10 str.
Jezik:Francuski
Vidi:* ORIGINAL: Kreditiranje izvoza kapitalnih dobara kreditiranjem banke/kupca u inozemstvu [tisak + e-dokument] = Buyer's credit / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2003.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/67/67/www.hb...
Sadržaj:izvoz
kredit
osiguranje izvoznih kredita

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655