Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Carinska konvencija o olakšicama pri uvozu robe za izlaganje ili korištenje na izložbama, sajmovima, sastancima ili sličnim manifestacijama - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (pristup sporazumu)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 1961-06-08
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 29. rujna 1994. na temelju pristupa (akcesije)
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1965
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:carinska suradnja
privremeni uvoz

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655