Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Poslovnik o radu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2011.
Tip dokumentacije:poslovnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Materijalni opis:PDF 58,57 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/76/134281/...
Sadržaj:Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
poslovnik

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655