Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 An analysis of the operation of building societies in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB surveys ; 6).
92 An estimate of tax evasion in Croatia [e-dokument] / Sanja Madžarević-Šujster. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2002. - (Occasional paper ; no. 13).
93 Analiza djelovanja Nacionalne zaklade od 2008. do 2011. godine i preporuke za novi strateški plan djelovanja od 2012. do 2015. godine : (prosinac 2011.) : dokument javnog savjetovanja [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, [2012.].
94 Analiza duga insolventnih pravnih osoba - stanje 31. 12. 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
95 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2002. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2002.
96 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2003. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2003.
97 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2005. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2005.
98 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2006. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
99 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2007.godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
100 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Nove Gradiške u 2007. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
101 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2005. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
102 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2006. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
103 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2007. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
104 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u 2007. po gradovima/općinama [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
105 Analiza inozemne zaduženosti Republike Hrvatske [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006.
106 Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ankica Kačan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Pregledi ; 4).
107 Analiza konverzije CHF kredita [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
108 Analiza kreditne politike hrvatskih banaka [tisak] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka - HNB, 1998. - (NBH pregledi ; 8).
109 Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011. - (HNB Istraživanja ; 31). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
110 Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 18). ISSN 1332-2168.
111 Analiza poslovanja poduzetnika Hrvatske djelatnosti trgovine na veliko i malo namještajem za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 30. lipnja 2008. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
112 Analiza poslovanja poduzetnika prijevoza, skladištenja i veza RH u 2007. godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
113 Analiza poslovanja poduzetnika trgovine na malo obućom i proizvodima od kože u 2007. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
114 Analiza poslovanja poduzetnika trgovine Republike Hrvatske u 2007. godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
115 Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Pregledi ; 11).
116 Analiza poslovanja stambenih štedionica: rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006. - (HNB Pregledi ; 23).
117 Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže [tisak + e-dokument] / Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. - (HNB Istraživanja ; 10).
118 Analiza strukture kapitala poduzeća na osnovi kunskog i deviznog duga [e-dokument] / Martin Pintarić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 55). ISSN 1334-0077 (online).
119 Analiza udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava - razdoblje od 2012. do 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
120 Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u Europsku uniju na financijski sektor [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sektor za procjenu rizika, istraživanje i statistiku, Odjel za sistemske i specifične rizike. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655