Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Dva desetljeća hrvatske kune : izložba natječajnih radova za idejno rješenje kovanog novca 1993. godine [e-dokument] = Two Decades of the Croatian Kuna : Exhibition of Entry Designs for Croatian Coins, 1993 / Tomislav Bilić, Ivan Mirnik, Miroslav Nađ. - Zagreb : Hrvatska narodna banka : Arheološki muzej u Zagrebu, 2013. ISBN 978-953-6789-86-3 (PDF).
302 Dvadeseta godišnjica eura: zašto se neke zemlje još ne žele pridružiti? : gledište ekonomista [e-dokument] / Milan Deskar-Škrbić, Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (HNB Pregledi ; 49). ISSN 1334-0085 (online).
303 Dvostrani sporazum između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske , NN-MU 008/1996).
304 Dvostrani sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru" , NN-MU 011/2009).
305 Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima - (Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima, NN-MU 012/1996).
306 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o sufinanciranju velikog projekta Obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Okučani - Novska - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o sufinanciranju velikog projekta Obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Okučani - Novska, NN-MU 005/2012).
307 Dvostrani Sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže, NN-MU 013/2013).
308 Dvostrani Sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Mjera 2.2. - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Mjera 2.2. - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže, NN-MU 013/2013).
309 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" , NN-MU 002/2013).
310 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pročišćavanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pročišćavanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže , NN-MU 008/2012).
311 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina", NN-MU 008/2009).
312 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
313 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun", NN-MU 008/2009).
314 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odovodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta : "Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu", NN-MU 005/2010).
315 e-Račun za državu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
316 e-Račun za poslovne subjekte : zaprimanje i slanje e-računa je lako, provjerite u FINI kako [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, [2020].
317 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2007-2009 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2006.
318 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2008-2010 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
319 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2009-2011 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
320 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2010-2012 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.
321 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2011-2013 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2010.
322 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2012-2014 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
323 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2014-2016 period [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2013.
324 Economic transition in Croatia : an insider's view [tisak] / Marko Škreb. - Zagreb : Croatian National Bank, 1998. - (NBC surveys ; 11).
325 Economy of Ragusa, 1300 - 1800 : The Tiger of the Medieval Mediterranean [e-dokument] / Oleh Havrylyshyn and Nora Srzentić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014. ISBN 978-953-8013-05-8 (PDF).
326 ECS : upute za gospodarstvenike : v1.3 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
327 ECS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
328 ECS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.1 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
329 ECS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.2 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
330 Effectiveness of Macroprudential Policies in Central and Eastern European Countries [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2017. - (CNB working papers ; 48).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655