Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje nasljedstva i darova [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:20 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.2=MFIN-M:016546)
(inv. br.: 0015680)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:porez na prijenos kapitala
posebni porez
prijenos vlasništva

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655