Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Proračun : Koprivničko-križevačka županija : prihodi i rashodi, primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji [2009.] [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za pripremu proračuna, Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2009.].
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Državna riznica Ministarstva financija
Materijalni opis:30 listova
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1372/12899...
Sadržaj:financije jedinice regionalne uprave
proračunska sredstva
financijska godina
proračunska potrošnja
Koprivničko-križevačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655