Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Numismatic issues Croatian National Bank : 1994. - 2014. [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISBN 978-953-8013-06-5 (print) ; 978-953-8013-07-2 (PDF).
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 6,70 MB [136 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Numizmatička izdanja Hrvatske narodne banke : 1994. - 2014. [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISBN 978-953-8013-00-3 (print) ; 978-953-8013-04-1 (PDF).
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/37036/e...
Sadržaj:nacionalna valuta
kuna

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655