Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Obilježja tržišta rada i određivanja plaća u Hrvatskoj: rezultati Ankete poduzeća [e-dokument] / Marina Kunovac i Andreja Pufnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Pregledi ; 27). ISSN 1334-0085.
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 379,11 KB [42 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/140917/...
SKUPNA RAZINA:HNB Pregledi. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka.
Sadržaj:tržište rada
utvrđivanje plaće
ekonomska recesija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655