Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pregled financiranja GRANT korisnika : naziv programa: PHARE 2006 - CBC Slovenija - Mađarska (Prekogranična suradnja između Slovenije, Mađarske i Hrvatske) : [krajnji korisnik] Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:2 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/24/40094/www...
Sadržaj:pretpristupna potpora
prekogranična suradnja
plan financiranja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655