Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Zagreba [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2016.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 777,34 KB [41 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/146537/...
Sadržaj:Grad Zagreb
revizija
javna imovina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655