Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Platni sporazum između SFRJ i ČSSR - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1964-05-09
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 15/1964
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.).
* Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.
* Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.
* Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.
* Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.
* Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.
* Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964..
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Češka [kao potpisnik]
Slovačka [kao potpisnik]
međunarodno plaćanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655