Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Metodologija za izračun stupnja rizičnosti pojedine kreditne institucije u Republici Hrvatskoj sukladno Smjernicama EBA-e za potrebe izračuna premija za osiguranje depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, [2016].
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:PDF 1,14 MB [23 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/59/158822/...
Sadržaj:upravljanje rizicima
kreditna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655