Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ankica Kačan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Pregledi ; 4).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:18 str. : graf. prikazi, tablice ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Bibliografija.
(signatura: H2=HNB-M:005871)
(inv. br.: 0010145)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/68/764/www.h...
SKUPNA RAZINA:HNB Pregledi. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka.
Sadržaj:bankarstvo
vanjski dug
međunarodni kredit

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655