Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u ... [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Ministarstva financija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
Promjena naslova od 2016.
Obuhva鎍:* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u .... 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:prora鑥nska potro筺ja
revizija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655