Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 153).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 933,83 KB [35 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci su u ovoj brošuri ažurni na dan 2. studenoga 2011. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/79090/w...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na vozila
posebni porez
PDV
vozilo s dva kotača
automobil
osiguranje motornih vozila
plovilo
zrakoplov

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655