Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Op鎖ne Nedeli规e za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec, 2011.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 64,40 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/80558/www...
Sadr綼j:Op鎖na Nedeli规e
financijska kontrola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655