Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje nasljedstva i darova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 150).
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 595,69 KB [32 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 21. srpnja 2011. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/74458/w...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na prijenos kapitala
posebni porez
prijenos vlasništva

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655