Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Etički kodeks radnika Financijske agencije [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015.
Tip dokumentacije:kodeks
Stvaratelj dokumenta:Financijska agencija
Materijalni opis:PDF 1,82 MB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjene i dopune Etičkog kodeksa radnika Financijske agencije [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2016.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/62/41121/E...
Sadržaj:Financijska agencija
profesionalna etika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655