Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za - Projekt zaštite od poplava - Programski zajam [LD 1845 (2014)] - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava, NN-MU 003/2016).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 2015-09-02
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2015-09-15
Datum ratifikacije: 2016-05-18
Datum stupanja na snagu: 2016-07-07
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava.
* Treći protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima vijeća Europe od 6. ožujka 1959..
* Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/152834...
Sadržaj:Razvojna banka Vijeća Europe [kao potpisnik]
međunarodni zajam
obrana od poplave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655