Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni ugovor o zajmu 1379 (2000) za obnovu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, NN-MU 014/2001).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Dubrovnik, 2001-06-19
Datum ratifikacije: 2001-12-07
Datum stupanja na snagu: 2002-01-04
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku.
* Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Razvojna banka Vijeća Europe [kao potpisnik]
međunarodni zajam
zaštita kulturne baštine
Dubrovnik

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655