Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o Financijskom planu Agencije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2021.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Materijalni opis:PDF 1,42 MB [18 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Odluka o II Izmjenama i dopunama Financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022. godinu (rebalans Državnog proračuna RH) [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2022.
* Odluka o III Izmjenama i dopunama Financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022. godinu (II rebalans Državnog proračuna RH) [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2022.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/23137...
Sadržaj:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
financijsko planiranje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655