Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova ili usluga [2017] [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2017.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Materijalni opis:PDF 2,88 MB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Energetika
Okoliš i prirodna baština
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1225/16960...
Sadržaj:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
roba i usluge

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655