Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e poslovodstva HBOR-a za ... godine [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2009- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) 01.01.-30.06. ; (2010) 01.01.-30.06. ; (2011) 01.01.-30.06.
Obuhva鎍:* Izvje规e poslovodstva HBOR-a za ... godine. 2009 [e-dokument].
* Izvje规e poslovodstva HBOR-a za ... godine. 2010 [e-dokument].
* Izvje规e poslovodstva HBOR-a za ... godine. 2011 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
Sadr綼j:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
dr綼vna banka
javna imovina
rezultat poslovanja
dru箃vo-grupa

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655