Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god. [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2008- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫noga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2008 skra鎒na verzija) ; (2009) ; (2010 skra鎒na verzija) ; (2011 skra鎒na verzija) ; (2012) ; (2013 + skra鎒na verzija) ; (2014 skra鎒na verzija) ; (2015 skra鎒na verzija) ; (2016 skra鎒na verzija) ; (2017 skra鎒na verzija) ; (2018 skra鎒na verzija) ; (2019 skra鎒na verzija) ; (2020) ; (2020 skra鎒na verzija) ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2008 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2010 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2010 [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2011 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2011 [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2013 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2014 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2015 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2016 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2017 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2018 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2019 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2020 : (skra鎒na verzija) [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god.. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Energetika
Okoli i prirodna ba箃ina
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫noga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655