Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora, NN-MU 004/2020).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2020-07-07, 2020-07-15
Datum ratifikacije: 2020-05-18
Datum stupanja na snagu: 2020-08-24
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora.
* Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanim s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2020_08_4_29.html
Sadržaj:Razvojna banka Vijeća Europe [kao potpisnik]
međunarodni zajam
epidemija
javni sektor

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655